بابه‌ته‌کان
هه‌واڵ
ڕێپۆرتاژ
دیمانه‌
وتار
ژنان
لاوان
هاوڵاتیی
ده‌سته‌ڵات
ئه‌ده‌ب
هونه‌ر و موسیک
زانست
وه‌رگێڕان
به‌ڵگه‌نامه‌
ڕه‌خنه‌
بابه‌تی دیکه‌
تیۆریی
مقالات عربية
نا مه یه ك بۆ سه ر ۆ كى ئا زانسى با ر ا ستنى دۆ ر ا و
ڕه‌خنه‌
که‌رکوکییه‌ک*:

ئه كه ر تۆ خۆ ت به بیا و یكى با ك ئه زا نى ئه كه ر سه ر و كى كو مه لیك ما فیا و بیا و كو ز نیت من جه ند ر ا ستیه ك ئه خه مه به ر ده ستت لیبیى جى نه وه ى له سه ر بكه نه ك دو ا ى نا مه كه بلا كا نیا ن به ر ز كه یته وا شو ینى با شتر یا ن بد یتى؟ له هه مو دنیا دا بیا و ى ده ز كا امنیى كا ن ئه بیت بیا و یكى با ك بیت له هه مو ر و یكه وا به تا یبه تى دز نه بیت ئه كه ر دز بو جۆ ن سه ر وه تو سا ما نى ها و لا تى ئه با ر یز یت؟ بۆ نمو نه جه ند دز و جه ر ده یه كت ئه خه مه به ر ده ست


1- عقید سا لا ر خا لد جیكر ى اسا یشى كر كو ك ئه م زا ته له سه ر دز ى كر دن له بنێلا وا ده ست كیر كر ا له سا لى 1999 تا وه كو سا لى سه ر ه تا كا نى 2002 هه مو با ر تى كا نى لقى سئ ئه م را ستیه ئه زا نیت ؟ ئا یا ما قو لا ئه م زا تا تا ن كر دو ته ده م سبى له كر كو ك وه ختى له سو با ى رزكا ر ى بو له كا ل هه لو اسا یش به ر یو به ر ى محتاج بو بۆ یه ك دینا ر حه ز ئه كه م بز ا نى هه زا ر ى عه یب نیه به لا م به د ر و شتى و دز یو بئ اخلا قى عه یبه؟ استا ش له سا یه ى بۆ سته كه یه وا بۆ ته خا و ه رزیك خا نو شر كا ت ما لیشیا ن ئه لیى منگقه ى خچر ا ى بغدا د به سیگر ه ئه كه یته ما لیا ن؟ ئا یا كا بر ا یه ك له سه ر دز ى له ئا كر ى سجن بو بیت ئه بیت خیر بۆ خه لكى قو ر به سه ر بددا ته وا و ه لا مه كه لا ى خۆ ته ؟خه لك ولا میا ن دا یا وا له هه لبز ا ر د نى 2010 ئه و هو یا نه بو یه ك ته بلك تا ن نه ها و ر د نه كو ر سیك؟؟

2 عقید حسین محمد تو فیق ؟ نا سر ا و به حسین حمه وشنه ئه م زا ته له سا لى 1996 له جم جما ل كه ر ا یا ن كر د به ر ه و هه ولیر له و دز یه كى كه و ر ه ى كر د له اسا یشى هه و لیر سجن كر ا دوا ى فتر ه یه ك سا ر یا ن تا شى به نا و هه و لیر كر یا ن ئه دا تا وه كو ببیته عبر ه ت بۆ خه لكى تر كه وه ختى ئه جو ن وا سگه بكه ن لا ى را ئد سه م مد یر اسا یش هه ولیر ئه یو یت تا وه كو من مدیر بم نا یه لم ازا ت بیت ؟له 2009 هه ما ن شتى له كر كو ك دو با ر ه كر دا وا ما وه یه ك دو ر خر ا یه وا دو ا جا ر كه ر انیا نه وا كر دیا ن مد یر اسا یش جم جما ل با ر ه كا كه یا ن له شو را و كر كو كه ئه كه ر را ست كه یت لجنه یك تشكیل بكه بز ا ن ئه مت نه ر ا سته یا ن در و بۆ خو شت هه مو ى ئه زا نیت له ر یكه ى با ر استنى كر كو كه وا هه مو بی كه یشتو ا كه شتو ته ده ستت؟ له به ر ئه وه ى له خو ا به زیا ت بیت به ینى با ر ا ستن و اسا یش زۆ ر نا خۆ شه دو زمنى یه كن به به لكه بۆ ت ئه نیر له ر یمه ى كو ر دستا ن بۆ سته وا

ر ا ئد ر مچا ن جبا ر با شبلا خى مسئو ل بنكه ى اسا یشى حى او ا سگى له كر كو ك ئه م زا ته محو لا میشى ته وا و نه كر دوا بۆ ته را ئد دو كا تبۆ یۆ خۆ ى تعین كر دوا به م نا وا نه ئه ما كا ر ه كا نى بۆ ئه به نه ر یو ا 1دلشا د 2 هو شیا ر ئه م دو زا ته خو شكه زا ین ؟ بنیر ه به دو ا یا بز ا نه ئه تو نیت دو ر سته بنو سیت یا ن بیخو نیته وا ؟ به ر ا ستى زۆ ر عه یبه به م جۆ ره خه لك به سو ك سه یر ئه كه ن خه لكى خو ینه وا ر ى نیه ئه یو ت امنیتى شا ر ه كه ببا ر یز ت له به ر ئه وه ى استى هو شیا ر ى نز مه بزا نه جى ئه كا ت له كر كو ك زو ر ى تا یبه تى كر دو ته وا خه لك زیند انى ئه كا ت به با ر ه از ا دى ئه كا ت


قو ر به سه ر یكى كر كو ك به ده ست با ر تى و یه كیتى وا

چاپ
نووسه‌ری دیکه‌
که‌رکوکییه‌ک*
ئه‌م بابه‌ته‌ جار بینراوه‌

 بابه‌تی نوێی زیاتر
ئومێد مام ڕه‌سوڵ: ڕانیه‌ ..
به‌ڵێن ڕه‌واندوزی: پێشمه رگه مان له جه بهه یه
شاخەوان عەلی حەمەد مامۆكى: كورد هەقە چیتر شەڕ بۆ عەرەب نەكات
هەورامان عەلی : ئاسۆیی شۆرش
© 2009 Kurdistanpost.com